Afvalbeheerbijdrage (ABB) & Single-Use Plastic opslag (SUP-opslag):

Dit gaat er veranderen!

Vanaf januari 2023 is er in Nederland nieuwe wetgeving van kracht op het gebied van verpakkin-gen en wegwerpplastic. Door deze extra heffingen ga je vanaf januari 2023 meer betalen voor een deel van ons assortiment.

De reden dat onze prijzen verhoogd worden is de invoering van de ‘SUP-opslag’ en de ‘Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen’. Hoe dit precies in elkaar zit proberen we je zo goed mogelijk uit te leggen in deze blog.

Waarom worden plastic verpakkingen duurder?

De veranderingen die ingaan vanaf januari 2023 zijn onderdeel van de SUP-richtlijn. Deze richtlijn is er al langere tijd, onderdeel hiervan is onder andere het verbod op plastic rietjes en roerstaaf-jes. Daar komen met ingang van januari 2023 twee nieuwe maatregelen bij: de Afvalbeheerbijdra-ge (ABB) en de SUP-opslag.

Wat is SUP?

SUP is de afkorting voor de term Single-Use Plastics. Deze kunststofproducten worden gemaakt voor eenmalig of kortstondig gebruik. Je kunt hierbij denken aan een wegwerpbeker, snackbakje of andere verpakkingen voor voedsel en dranken voor direct gebruik, take-away of bezorging.

SUP-opslag

De SUP-opslag is van toepassing op kunststofverpakkingen voor voedsel en dranken voor een-malig gebruik. Het maakt hierbij niet uit of deze verpakking volledig of gedeeltelijk van plastic ge-maakt is. Doordat dit een deel van ons assortiment treft zijn we genoodzaakt om de opslag door te berekenen. Bovenop de verkoopprijs zal je vanaf dan ook de SUP-opslag te zien krijgen. De opslag wordt afgedragen aan de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Voor 2023 is de SUP-opslag vastgesteld op €2,30 per 1.000 stuks.

Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen (ABB)

Daarnaast gaat vanaf januari 2023 ook de ABB in. Hierdoor moet er ook betaald worden voor het op de markt brengen van verpakkingen. De tarieven hiervoor zijn afhankelijk van de grondstoffen die gebruikt worden in de verpakking. Ook deze tarieven worden jaarlijks bepaald door de Stich-ting Afvalfonds Verpakkingen. Omdat wij, of onze leveranciers, deze kosten dienen af te dragen, wordt ook de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen doorberekend aan onze klanten.
Hulp nodig?

Hulp nodig?

Bel ons via 0511 451636.
Wij helpen u graag verder.